There are no breaking news at the moment

Denne bloggen handler om norsk bistand, som er en viktig del av norsk statlig virksomhet og veldig viktig for mange nordmenn. Grunnen til det er at raushet og omsorg for de svake er viktige norske verdier som vi etter hvert har tatt med oss inn i internasjonal politikk og økonomi. Norsk bistand er ment å bygge ut infrastruktur, helsevesen, og skoler i fattige land, men sikter også mot å fremme bedre styresett, bekjempe korrupsjon, og å støtte likestilling, demokrati, og menneskerettighetsarbeid.

Debatten om norsk bistand

Etter hvert stiller imidlertid stadig flere spørsmål både ved motivene bak norsk bistand, og effekten av den. Sikter den norske staten egentlig mot å gjøre ting bedre i andre deler av verden, eller er mye bistanden koblet opp mot det norske næringslivets forhåpninger om privilegier og tilgang i fattige land? Kan vi si at hjelpen vi gir, virker, når så mange av landene vi har samarbeidet med helt siden 1960-tallet fortsatt er fattige og mangler mye av det helt grunnleggende når det gjelder demokrati, menneskerettigheter og likestilling?

Svarene på disse spørsmålene er ikke gitt på forhånd, så det er viktig å få en god debatt om dem. Det er nettopp det som er poenget med denne bloggen, nemlig å få til en skikkelig debatt om norsk bistand. Hva virker, og hva er ikke så effektivt? Hvilke land bør vi egentlig gi penger til, og på hvilke premisser? Er det bedre å gi penger via FN og frivillige organisasjoner, heller enn direkte til statslederne? Dette er viktige spørsmål som vi som norske borgere har et ansvar for å reflektere over.