There are no breaking news at the moment

Hvor havner norsk bistand?

Ofte er diskusjonen om norsk bistand veldig fokusert på hvor mye penger som gis, men litt for sjelden spør vi hvor pengene egentlig går. Det er nemlig noen interessante ting å lære når man ser på hvordan norsk bistand fordeles.

Kanskje det mest interessante av alt er at mesteparten av bistanden i utgangspunktet ikke fordeles geografisk i det hele tatt. Med andre ord: den går til diverse organisasjoner og tiltak som ikke er rettet inn mot ett enkelt land. Av et budsjett på rundt 35 milliarder går vel 20 milliarder, eller snaut 60 prosent, til slike organisasjoner og tiltak.

De viktigste mottakerlandene

Ser vi på tallene fra 2018, er det tydelig at noen land virkelig får mye mer enn andre. Dette er bevisst norsk politikk om at en skal satse på noen bestemte partnere heller enn å spre bistanden på for mange mottakere. Det som er mest karakteristisk er at svært mye av bistanden går til Afrika og Midtøsten.

Nesten halvparten av all bistanden som blir fordelt geografisk, ender opp i Afrika. Da snakker vi blant annet om et land som Somalia, som Norge også har mottatt mange flyktninger og asylsøkere fra. I ettertid har det riktig nok vist seg at en del av disse ikke har vært legitime flyktninger, eller til og med vært fra andre land, men det er uansett et ønske om å forhindre at det blir flere flyktninger fra dette landet. Derfor gir Norge over en halv milliard i året til Somalia.

Midtøsten får også mange milliarder norske skattekroner hvert år. De siste årene har det gått mye til Syria og Afghanistan, på grunn av krig og konflikter som har skapt nød. I tillegg gir Norge store summer til land som mange politiske aktivister er opptatt av, som Libanon og de palestinske områdene.